Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3) w sprawie zmiany budżetu gminy,

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5) w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik,

 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Aleksander Słonina

Wersja XML