Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie

To firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kamiennik na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Adres firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie 48-303 Nysa, ul Piłsudskiego 32 tel./fax 77 435 86 05, tel. 77 435 84 18 Wszelkie informacje pod telefonem 77 43 12 135 wew.20.


PDF    Uchwała Nr IX-73-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (243,26KB)

PDF    Uchwała Nr X-83-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (99,85KB)

PDF    Uchwała Nr X-84-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (2,63MB)

PDF    Uchwała Nr XI-87-19 z dn. 17.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (404,98KB)

Wersja XML