Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i kierowników jednostek w załącznikach poniżej.


PDFOświadczenie majątkowe - wójt gminy - K. Cebrat.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy - A. Słonina.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - sekretarz gminy B. Zapotoczna - Pająk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - skarbnik gminy - K. Żukowska.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - M. Urbańczyk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOK w Kamienniku - J. Skowron.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Bednarczuk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku - M. Glinka.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZSP w Karłowicach Wielkich - A. Łukasiewicz.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - Z. Ficoń.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - T. Kaczmarski.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - G. Ksiądzyna.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - T. Łoziński.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radna - A. Łukasiewicz.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - J. Miske.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - R. Morawski.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - A. Ochociński.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - S. Pieniakowski.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radna - M. Pietroczuk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - K. Tkacz.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - B. Wąs.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radny - D. Wylężek.PDF

PDFOświadczenie majątkowe - radna - T. Zibura.PDF

Wersja XML