Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15588987034851998080284482875491033500000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
87749689148540078587925698442514387986498788251675798192983750
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 190471
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 165764
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 151991
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 141315
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 63531
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 58309
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 49650
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 34784
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 32110
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 30511
 11. Informacje
  Wyświetleń: 28652
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 27953
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 24741
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 23405
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 21038
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18392
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 18231
 18. Budżet
  Wyświetleń: 17962
 19. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 17843
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 17490
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 17362
 22. USC
  Wyświetleń: 17142
 23. Petycje
  Wyświetleń: 17124
 24. Wójt
  Wyświetleń: 16293
 25. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 16166
 26. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 16125
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16035
 28. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 16010
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16005
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 15789
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15375
 32. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 15296
 33. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 15242
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15242
 35. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15135
 36. Rok 2011
  Wyświetleń: 15110
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14908
 38. Rok 2012
  Wyświetleń: 14896
 39. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14777
 40. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 14749
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 14656
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 14591
 43. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 14514
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14447
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14411
 46. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14338
 47. Statut Gminy
  Wyświetleń: 14259
 48. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14194
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14131
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14123
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 13812
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 13810
 53. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13723
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13600
 55. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 13367
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13340
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13259
 58. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 13258
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13239
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13210
 61. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12810
 62. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 12804
 63. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12803
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12789
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12690
 66. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 12683
 67. Referendum 2015
  Wyświetleń: 12588
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12583
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12490
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12490
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12451
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12419
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12339
 74. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 12315
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12056
 76. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 11825
 77. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 11756
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 11669
 79. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 11317
 80. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11236
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11215
 82. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 11164
 83. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11138
 84. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 10950
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 10900
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 10703
 87. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 10594
 88. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10575
 89. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 10507
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 10494
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10462
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 10461
 93. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10430
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10344
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10319
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 10287
 97. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 10259
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10114
 99. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9976
 100. USC
  Wyświetleń: 9975
 101. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9965
 102. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 9943
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 9865
 104. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9844
 105. Rok 2013
  Wyświetleń: 9826
 106. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9703
 107. Rok 2012
  Wyświetleń: 9659
 108. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 9594
 109. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9553
 110. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 9549
 111. Rok 2012
  Wyświetleń: 9548
 112. Umorzenia
  Wyświetleń: 9504
 113. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 9478
 114. Rok 2013
  Wyświetleń: 9434
 115. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9396
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9322
 117. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9294
 118. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9201
 119. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9183
 120. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9143
 121. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9127
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9093
 123. Rok 2011
  Wyświetleń: 9075
 124. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8976
 125. Rok 2012
  Wyświetleń: 8959
 126. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8880
 127. Rok 2011
  Wyświetleń: 8863
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 8834
 129. Rok 2013
  Wyświetleń: 8826
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8795
 131. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8726
 132. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 8719
 133. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 8677
 134. Rok 2011
  Wyświetleń: 8670
 135. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 8612
 136. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8611
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8609
 138. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 8599
 139. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8578
 140. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 8569
 141. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8557
 142. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 8556
 143. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 8546
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8512
 145. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 8509
 146. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 8456
 147. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8454
 148. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 8444
 149. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 8439
 150. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 8404
 151. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 8398
 152. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8380
 153. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8363
 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8353
 155. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8302
 156. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 8244
 157. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8226
 158. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8160
 159. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8155
 160. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8101
 161. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8075
 162. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8066
 163. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8039
 164. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8011
 165. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8004
 166. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7999
 167. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 7998
 168. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 7975
 169. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 7966
 170. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7926
 171. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7909
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7879
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7873
 174. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7864
 175. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 7863
 176. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7852
 177. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 7815
 178. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7773
 179. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7757
 180. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 7752
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 7729
 182. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 7697
 183. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 7686
 184. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 7673
 185. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 7657
 186. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7650
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 7632
 188. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7616
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 7554
 190. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7530
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7526
 192. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7505
 193. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 7494
 194. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 7479
 195. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7430
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 7355
 197. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 7342
 198. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7331
 199. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7317
 200. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7312
 201. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7311
 202. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7286
 203. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7280
 204. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7277
 205. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7272
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7252
 207. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7252
 208. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7232
 209. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7223
 210. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7208
 211. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7198
 212. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7196
 213. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7196
 214. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7192
 215. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7189
 216. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7169
 217. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7162
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7155
 219. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7154
 220. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7147
 221. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7138
 222. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7121
 223. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7112
 224. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7105
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7082
 226. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7063
 227. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7063
 228. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 7050
 229. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7038
 230. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7036
 231. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7035
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7029
 233. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7024
 234. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7024
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 7008
 236. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7007
 237. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6989
 238. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6985
 239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6977
 240. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 6972
 241. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6965
 242. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 6942
 243. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6907
 244. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 6907
 245. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6902
 246. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 6855
 247. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 6828
 248. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 6813
 249. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6801
 250. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 6796
 251. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 6779
 252. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6777
 253. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 6768
 254. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 6753
 255. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 6750
 256. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 6742
 257. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6735
 258. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 6735
 259. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6724
 260. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6723
 261. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 6713
 262. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 6712
 263. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 6704
 264. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 6703
 265. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 6680
 266. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6671
 267. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 6670
 268. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6669
 269. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6668
 270. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 6627
 271. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6618
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6614
 273. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 6608
 274. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6606
 275. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6600
 276. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6599
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 6589
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6587
 279. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 6566
 280. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 6565
 281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6550
 282. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6543
 283. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 6542
 284. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 6527
 285. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6507
 286. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 6502
 287. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6501
 288. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6497
 289. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6480
 290. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6478
 291. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6474
 292. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6472
 293. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 6472
 294. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6460
 295. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6460
 296. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 6458
 297. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 6434
 298. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6431
 299. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6421
 300. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6396
 301. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6390
 302. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6387
 303. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6376
 304. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6371
 305. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6349
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6343
 307. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6331
 308. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6330
 309. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6328
 310. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6319
 311. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6314
 312. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6302
 313. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6294
 314. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6279
 315. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6276
 316. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6267
 317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6266
 318. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6258
 319. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6257
 320. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6251
 321. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6236
 322. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6234
 323. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6225
 324. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6224
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6209
 326. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6192
 327. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6186
 328. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6175
 329. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6164
 330. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6161
 331. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6109
 332. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6104
 333. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6070
 334. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6066
 335. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6063
 336. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6058
 337. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6057
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6031
 339. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6024
 340. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6005
 341. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5995
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5995
 343. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5992
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5989
 345. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5985
 346. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 5981
 347. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5980
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5974
 349. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 5948
 350. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 5935
 351. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5933
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 5933
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 5929
 354. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5921
 355. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 5915
 356. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5903
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5903
 358. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 5897
 359. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5896
 360. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5896
 361. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5868
 362. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5861
 363. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5861
 364. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5845
 365. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5845
 366. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 5842
 367. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 5839
 368. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 5835
 369. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 5833
 370. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5824
 371. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 5809
 372. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 5794
 373. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 5794
 374. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5790
 375. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 5788
 376. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5784
 377. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5770
 378. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 5770
 379. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 5767
 380. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 5764
 381. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5762
 382. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 5761
 383. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5744
 384. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 5736
 385. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5731
 386. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5704
 387. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 5703
 388. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 5701
 389. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5691
 390. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 5690
 391. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 5686
 392. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5683
 393. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 5681
 394. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5677
 395. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 5667
 396. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5665
 397. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5653
 398. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5648
 399. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5636
 400. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5621
 401. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5621
 402. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5617
 403. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 5613
 404. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 5611
 405. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5607
 406. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5601
 407. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5597
 408. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 5592
 409. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5589
 410. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5589
 411. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5577
 412. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5561
 413. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 5561
 414. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 5560
 415. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 5558
 416. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 5535
 417. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5530
 418. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5526
 419. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5518
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5508
 421. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5507
 422. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5496
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5492
 424. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5490
 425. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5489
 426. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 5480
 427. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5477
 428. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5476
 429. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 5475
 430. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5469
 431. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5464
 432. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5459
 433. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5421
 434. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 5419
 435. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5418
 436. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5414
 437. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5412
 438. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5412
 439. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5412
 440. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5400
 441. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5397
 442. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5389
 443. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5388
 444. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5384
 445. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5383
 446. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5381
 447. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5372
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5370
 449. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5366
 450. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5351
 451. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5346
 452. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 5345
 453. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5344
 454. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5341
 455. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5337
 456. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5324
 457. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 5318
 458. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5315
 459. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5312
 460. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5309
 461. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5301
 462. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5285
 463. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5283
 464. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5281
 465. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 5276
 466. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5275
 467. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5274
 468. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5271
 469. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5270
 470. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5262
 471. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 5259
 472. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5246
 473. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5241
 474. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5236
 475. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5230
 476. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5230
 477. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5230
 478. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5228
 479. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5223
 480. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5215
 481. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5213
 482. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5213
 483. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5193
 484. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5193
 485. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5182
 486. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5179
 487. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5175
 488. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5163
 489. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5147
 490. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5140
 491. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5137
 492. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5136
 493. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5122
 494. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5122
 495. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5119
 496. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5109
 497. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5088
 498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5084
 499. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5079
 500. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5052
 501. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5051
 502. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 5047
 503. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5033
 504. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5024
 505. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5018
 506. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5007
 507. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4999
 508. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4998
 509. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4983
 510. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4974
 511. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4970
 512. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4968
 513. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4948
 514. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 4948
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4945
 516. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4940
 517. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4933
 518. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4928
 519. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 4889
 520. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4884
 521. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 4874
 522. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 4868
 523. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 4856
 524. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4853
 525. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 4853
 526. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4852
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4845
 528. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4828
 529. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4824
 530. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4820
 531. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4817
 532. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4810
 533. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4802
 534. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 4792
 535. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 4791
 536. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 4790
 537. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4789
 538. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4782
 539. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 4768
 540. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4752
 541. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4745
 542. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 4738
 543. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4720
 544. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 4710
 545. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4708
 546. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 4693
 547. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 4677
 548. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4670
 549. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4658
 550. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4656
 551. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4643
 552. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 4643
 553. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4642
 554. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 4637
 555. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 4635
 556. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4633
 557. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4612
 558. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 4600
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4596
 560. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4567
 561. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4556
 562. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4542
 563. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 4540
 564. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4527
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4497
 566. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4486
 567. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4470
 568. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4442
 569. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4442
 570. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 4429
 571. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4416
 572. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4413
 573. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4399
 574. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4360
 575. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4351
 576. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4351
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4351
 578. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 4326
 579. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4320
 580. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4320
 581. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4289
 582. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4285
 583. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4271
 584. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4265
 585. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4255
 586. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4247
 587. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4242
 588. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4237
 589. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4226
 590. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4218
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4206
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4203
 593. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4186
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4174
 595. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4164
 596. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4110
 597. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4103
 598. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4068
 599. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4034
 600. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4017
 601. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 4001
 602. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3959
 603. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3954
 604. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3928
 605. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3862
 606. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 3847
 607. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3828
 608. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 3824
 609. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 3809
 610. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3801
 611. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3792
 612. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3786
 613. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3778
 614. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 3746
 615. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3737
 616. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 3729
 617. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3727
 618. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3682
 619. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3674
 620. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3666
 621. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3663
 622. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3660
 623. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 3636
 624. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 3636
 625. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3627
 626. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3627
 627. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3619
 628. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 3614
 629. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 3612
 630. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3607
 631. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 3606
 632. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3597
 633. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3590
 634. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3570
 635. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 3568
 636. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3562
 637. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3543
 638. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3521
 639. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3516
 640. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3514
 641. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 3510
 642. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3507
 643. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3504
 644. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3500
 645. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 3492
 646. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3484
 647. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3481
 648. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3478
 649. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3474
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3445
 651. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3444
 652. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3436
 653. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3408
 654. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3407
 655. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3403
 656. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3386
 657. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3377
 658. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 3371
 659. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3352
 660. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3347
 661. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3339
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3322
 663. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 3308
 664. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3292
 665. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3252
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3236
 667. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3189
 668. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3180
 669. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3177
 670. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3161
 671. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3159
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3158
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3117
 674. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 3094
 675. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3074
 676. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 3069
 677. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3025
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3020
 679. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3016
 680. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3002
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2987
 682. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2970
 683. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 2945
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 2922
 685. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2909
 686. Spis rolny
  Wyświetleń: 2908
 687. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2904
 688. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2898
 689. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2895
 690. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 2889
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2884
 692. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2876
 693. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 2869
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2861
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2856
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2847
 697. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2840
 698. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 2839
 699. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2837
 700. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2821
 701. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2821
 702. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 2819
 703. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2815
 704. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 2810
 705. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 2784
 706. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 2782
 707. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2771
 708. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 2758
 709. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2745
 710. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2737
 711. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2736
 712. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 2707
 713. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2691
 714. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 2691
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2690
 716. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2689
 717. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2682
 718. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2682
 719. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2679
 720. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 2667
 721. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2660
 722. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 2655
 723. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 2648
 724. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2643
 725. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2612
 726. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 2610
 727. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2596
 728. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2595
 729. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2551
 730. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 2551
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2545
 732. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2534
 733. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 2532
 734. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2531
 735. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 2523
 736. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2521
 737. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2520
 738. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2520
 739. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2513
 740. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2512
 741. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2495
 742. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2483
 743. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2478
 744. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2475
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2468
 746. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2453
 747. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2451
 748. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2439
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2439
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2433
 751. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2424
 752. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2423
 753. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2419
 754. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2389
 755. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2382
 756. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2367
 757. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2365
 758. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2358
 759. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2355
 760. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2352
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2296
 762. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2277
 763. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2270
 764. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2253
 765. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2250
 766. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2208
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2200
 768. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2148
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2134
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2113
 771. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2111
 772. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2109
 773. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2104
 774. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2099
 775. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2061
 776. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2026
 777. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2001
 778. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2001
 779. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2000
 780. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1985
 781. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1973
 782. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1964
 783. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1961
 784. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 1939
 785. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1938
 786. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1929
 787. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 1921
 788. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1920
 789. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1893
 790. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 1877
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1877
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 1874
 793. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 1872
 794. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1862
 795. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1856
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1844
 797. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1838
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1831
 799. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1815
 800. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1804
 801. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1803
 802. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1777
 803. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 1768
 804. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1757
 805. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 1726
 806. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 1709
 807. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 1692
 808. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 1686
 809. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1685
 810. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 1678
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 1676
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 1663
 813. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1657
 814. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1655
 815. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1642
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 1642
 817. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1625
 818. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 1619
 819. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1619
 820. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1617
 821. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1615
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1600
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1598
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1585
 825. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 1576
 826. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1558
 827. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1544
 828. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 1531
 829. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1528
 830. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 1522
 831. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 1496
 832. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 1491
 833. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 1482
 834. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1482
 835. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1466
 836. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1458
 837. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1454
 838. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1441
 839. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1428
 840. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1427
 841. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1421
 842. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1413
 843. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1374
 844. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1366
 845. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1364
 846. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1364
 847. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1338
 848. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1307
 849. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1307
 850. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1293
 851. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1291
 852. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1290
 853. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1289
 854. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1276
 855. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1275
 856. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1274
 857. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1261
 858. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1249
 859. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1245
 860. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1231
 861. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1230
 862. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1227
 863. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1218
 864. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1216
 865. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1212
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1202
 867. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1201
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1200
 869. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1196
 870. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1194
 871. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1189
 872. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1187
 873. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1182
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1180
 875. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1165
 876. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1163
 877. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1162
 878. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1161
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1157
 880. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1153
 881. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1148
 882. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1145
 883. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1143
 884. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1142
 885. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1138
 886. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1134
 887. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1129
 888. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1119
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1119
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1115
 891. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1114
 892. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1110
 893. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1106
 894. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1104
 895. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1102
 896. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1098
 897. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1097
 898. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1096
 899. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1095
 900. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1091
 901. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1088
 902. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1078
 903. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1074
 904. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1060
 905. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1059
 906. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1057
 907. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1048
 908. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1045
 909. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1044
 910. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1042
 911. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1042
 912. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1041
 913. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1037
 914. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1017
 915. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1009
 916. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1005
 917. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 995
 918. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 990
 919. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 987
 920. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 987
 921. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 974
 922. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 967
 923. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 966
 924. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 961
 925. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 961
 926. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 958
 927. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 951
 928. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 947
 929. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 934
 930. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 933
 931. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 922
 932. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 909
 933. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 905
 934. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 902
 935. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 901
 936. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 897
 937. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 896
 938. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 878
 939. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 870
 940. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 860
 941. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 855
 942. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 855
 943. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 849
 944. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 840
 945. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 838
 946. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 834
 947. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 832
 948. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 824
 949. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 823
 950. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 811
 951. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 811
 952. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 799
 953. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 791
 954. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 790
 955. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 787
 956. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 781
 957. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 766
 958. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 760
 959. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 750
 960. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 736
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 729
 962. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 722
 963. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 717
 964. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 711
 965. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 696
 966. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 692
 967. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 679
 968. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 677
 969. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 671
 970. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 665
 971. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 629
 972. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 627
 973. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 623
 974. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 621
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 620
 976. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 606
 977. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 600
 978. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 596
 979. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 588
 980. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 577
 981. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 553
 982. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 534
 983. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 526
 984. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 523
 985. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 516
 986. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 498
 987. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 496
 988. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 470
 989. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 459
 990. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 455
 991. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 447
 992. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 438
 993. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 438
 994. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 434
 995. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 429
 996. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 416
 997. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 415
 998. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 387
 999. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 379
 1000. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 377
 1001. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 368
 1002. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 341
 1003. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 328
 1004. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 326
 1005. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 323
 1006. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 315
 1007. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 309
 1008. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 309
 1009. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 308
 1010. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 306
 1011. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 301
 1012. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 288
 1013. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 283
 1014. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 283
 1015. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 276
 1016. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 275
 1017. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 272
 1018. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 259
 1019. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 254
 1020. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 251
 1021. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 237
 1022. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 233
 1023. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 225
 1024. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 223
 1025. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 221
 1026. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 217
 1027. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 208
 1028. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 206
 1029. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 199
 1030. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 178
 1031. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 177
 1032. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 168
 1033. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 155
 1034. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 154
 1035. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 152
 1036. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 152
 1037. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 147
 1038. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 141
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 128
 1040. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 124
 1041. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 121
 1042. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 116
 1043. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 115
 1044. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 114
 1045. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 102
 1046. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 101
 1047. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 99
 1048. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 98
 1049. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 96
 1050. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 90
 1051. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 84
 1052. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 83
 1053. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 82
 1054. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 79
 1055. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 76
 1056. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 65
 1057. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 58
 1058. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 52
 1059. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 37
 1060. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 23
 1061. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 21
Wersja XML