Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
877496891485400785879256984425143879864987882513261400
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 177164
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 141702
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 134700
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 129032
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 56293
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 51021
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 44404
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 30482
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 28389
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 27698
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2021
  Wyświetleń: 25679
 12. Informacje
  Wyświetleń: 23733
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 20390
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 20006
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 19866
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16819
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16356
 18. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 15973
 19. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 15703
 20. Budżet
  Wyświetleń: 15517
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 15289
 22. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 15212
 23. USC
  Wyświetleń: 15034
 24. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 14809
 25. Petycje
  Wyświetleń: 14728
 26. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14629
 27. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 14625
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 14485
 29. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14333
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14323
 31. Wójt
  Wyświetleń: 14278
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14273
 33. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 13974
 34. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 13571
 35. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13473
 36. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 13469
 37. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 13447
 38. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 13443
 39. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 13354
 40. Rok 2011
  Wyświetleń: 13326
 41. Rok 2012
  Wyświetleń: 13307
 42. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13304
 43. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 13257
 44. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13098
 45. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12990
 46. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12958
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12943
 48. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12861
 49. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12830
 50. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12795
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 12736
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 12698
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 12485
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12139
 55. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 12115
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12025
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11907
 58. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11826
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11805
 60. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 11790
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 11686
 62. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 11659
 63. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11446
 64. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11364
 65. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 11330
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11327
 67. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 11247
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11245
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11179
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11151
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11116
 72. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 11067
 73. Referendum 2015
  Wyświetleń: 11052
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11047
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11045
 76. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 10997
 77. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10740
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 10621
 79. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 10574
 80. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 10424
 81. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 10416
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10270
 83. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 10186
 84. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 10024
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 9895
 86. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9856
 87. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9833
 88. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9829
 89. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 9803
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9789
 91. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9773
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9759
 93. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9586
 94. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 9584
 95. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 9580
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 9545
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9402
 98. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 9380
 99. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9149
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9139
 101. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 9099
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 9094
 103. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9015
 104. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 8889
 105. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8845
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 8675
 107. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 8666
 108. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8655
 109. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 8596
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8585
 111. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 8490
 112. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 8455
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 8444
 114. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8430
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 8386
 116. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8294
 117. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8255
 118. Rok 2013
  Wyświetleń: 8193
 119. Umorzenia
  Wyświetleń: 8175
 120. Rok 2012
  Wyświetleń: 8162
 121. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8044
 122. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7967
 123. USC
  Wyświetleń: 7949
 124. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 7946
 125. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7940
 126. Rok 2012
  Wyświetleń: 7920
 127. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7918
 128. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7912
 129. Rok 2013
  Wyświetleń: 7912
 130. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7898
 131. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 7884
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7853
 133. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 7759
 134. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7724
 135. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7717
 136. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 7716
 137. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 7714
 138. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7704
 139. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 7688
 140. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 7684
 141. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7670
 142. Rok 2011
  Wyświetleń: 7651
 143. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7606
 144. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 7588
 145. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 7576
 146. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 7573
 147. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 7503
 148. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 7453
 149. Rok 2012
  Wyświetleń: 7451
 150. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7448
 151. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7442
 152. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 7439
 153. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7429
 154. Rok 2013
  Wyświetleń: 7402
 155. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 7393
 156. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7359
 157. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7339
 158. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7339
 159. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 7310
 160. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 7299
 161. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7228
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7222
 163. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 7205
 164. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7194
 165. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7159
 166. Dyrekcja
  Wyświetleń: 7153
 167. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 7153
 168. Rok 2011
  Wyświetleń: 7151
 169. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 7146
 170. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7131
 171. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7121
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7112
 173. Rok 2011
  Wyświetleń: 7090
 174. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 7089
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7084
 176. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 7084
 177. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7063
 178. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 7051
 179. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 7046
 180. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7009
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 6987
 182. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 6982
 183. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 6927
 184. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6920
 185. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 6901
 186. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6859
 187. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6847
 188. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6839
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 6817
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6817
 191. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 6801
 192. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6793
 193. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6773
 194. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 6769
 195. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 6703
 196. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6682
 197. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6672
 198. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 6668
 199. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 6657
 200. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 6643
 201. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6621
 202. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 6621
 203. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6589
 204. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6588
 205. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6579
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6563
 207. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 6551
 208. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 6537
 209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 6510
 210. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6496
 211. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6491
 212. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 6484
 213. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6478
 214. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6467
 215. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6459
 216. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6458
 217. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 6446
 218. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 6437
 219. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 6434
 220. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6430
 221. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6430
 222. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6406
 223. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6385
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 6384
 225. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6352
 226. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6349
 227. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 6319
 228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6318
 229. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 6315
 230. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 6308
 231. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6293
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 6288
 233. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6278
 234. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 6263
 235. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 6262
 236. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 6259
 237. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6226
 238. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6207
 239. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 6206
 240. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 6204
 241. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 6199
 242. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 6178
 243. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6173
 244. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 6140
 245. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 6137
 246. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6136
 247. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6130
 248. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 6121
 249. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6114
 250. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6112
 251. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6107
 252. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 6106
 253. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 6094
 254. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6091
 255. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 6087
 256. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 6076
 257. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 6059
 258. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6056
 259. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6029
 260. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6019
 261. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6016
 262. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6015
 263. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 6010
 264. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 6004
 265. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 6002
 266. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5986
 267. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 5985
 268. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 5980
 269. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5979
 270. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 5952
 271. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5943
 272. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5933
 273. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5932
 274. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5930
 275. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5923
 276. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5919
 277. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 5918
 278. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5918
 279. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5906
 280. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5889
 281. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5889
 282. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 5882
 283. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5878
 284. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5877
 285. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5876
 286. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5865
 287. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 5865
 288. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5863
 289. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5856
 290. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 5844
 291. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5827
 292. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5817
 293. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5802
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5800
 295. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5773
 296. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 5771
 297. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5769
 298. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 5769
 299. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 5755
 300. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5746
 301. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5742
 302. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 5732
 303. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5726
 304. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5725
 305. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5723
 306. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 5723
 307. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5699
 308. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5692
 309. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 5692
 310. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 5686
 311. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 5683
 312. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 5683
 313. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 5683
 314. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 5671
 315. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 5669
 316. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5632
 317. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 5618
 318. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 5606
 319. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 5605
 320. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 5602
 321. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5601
 322. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5592
 323. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5589
 324. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5578
 325. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 5576
 326. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 5558
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5553
 328. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5529
 329. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 5521
 330. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 5517
 331. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5514
 332. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 5513
 333. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 5508
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5497
 335. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5496
 336. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5493
 337. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5475
 338. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5469
 339. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5462
 340. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5462
 341. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5456
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5454
 343. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5454
 344. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 5429
 345. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5422
 346. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5401
 347. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5394
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5393
 349. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 5382
 350. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5380
 351. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5367
 352. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5364
 353. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 5357
 354. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 5354
 355. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5348
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 5341
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5340
 358. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 5335
 359. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5330
 360. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 5321
 361. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 5310
 362. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5309
 363. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 5309
 364. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 5277
 365. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5276
 366. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 5270
 367. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5267
 368. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5258
 369. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 5257
 370. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5228
 371. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 5221
 372. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5218
 373. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5214
 374. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5199
 375. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 5191
 376. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5188
 377. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 5184
 378. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5182
 379. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5179
 380. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 5178
 381. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 5174
 382. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 5159
 383. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5137
 384. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5136
 385. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5131
 386. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 5126
 387. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5120
 388. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 5118
 389. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5115
 390. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 5109
 391. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5108
 392. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5104
 393. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 5102
 394. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5096
 395. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5079
 396. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5076
 397. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 5070
 398. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5067
 399. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5066
 400. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5054
 401. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5044
 402. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5034
 403. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5033
 404. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5020
 405. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 5012
 406. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5003
 407. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4997
 408. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4993
 409. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4993
 410. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4990
 411. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4987
 412. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4959
 413. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4954
 414. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4942
 415. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4937
 416. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4935
 417. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4926
 418. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4913
 419. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4911
 420. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4909
 421. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4908
 422. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 4891
 423. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4875
 424. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4870
 425. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4858
 426. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4858
 427. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4852
 428. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 4842
 429. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4841
 430. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4831
 431. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4829
 432. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4826
 433. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4821
 434. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4819
 435. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4818
 436. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4817
 437. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4799
 438. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4799
 439. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4798
 440. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4787
 441. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 4786
 442. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 4773
 443. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4771
 444. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4761
 445. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 4760
 446. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4759
 447. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4757
 448. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 4746
 449. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4742
 450. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4737
 451. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 4734
 452. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4717
 453. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4712
 454. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4708
 455. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 4704
 456. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4678
 457. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4675
 458. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4669
 459. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4667
 460. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 4666
 461. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4666
 462. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4663
 463. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4654
 464. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4650
 465. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4642
 466. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4640
 467. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4639
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 4637
 469. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4634
 470. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 4621
 471. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 4604
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4602
 473. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4588
 474. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4578
 475. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4573
 476. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4566
 477. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4562
 478. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 4534
 479. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4532
 480. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4529
 481. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4521
 482. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4520
 483. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 4503
 484. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4501
 485. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4500
 486. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 4492
 487. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 4486
 488. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 4486
 489. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4485
 490. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 4484
 491. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4468
 492. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4466
 493. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4458
 494. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 4452
 495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4437
 496. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4434
 497. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4421
 498. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4417
 499. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4415
 500. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4415
 501. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4414
 502. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 4411
 503. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 4404
 504. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4399
 505. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 4379
 506. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4369
 507. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4368
 508. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 4364
 509. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4350
 510. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4349
 511. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 4347
 512. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4342
 513. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4335
 514. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4334
 515. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 4334
 516. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4328
 517. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4322
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4322
 519. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 4307
 520. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4305
 521. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 4284
 522. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4280
 523. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 4279
 524. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 4272
 525. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 4268
 526. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4268
 527. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4260
 528. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 4259
 529. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 4251
 530. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4236
 531. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4221
 532. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4219
 533. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4217
 534. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 4215
 535. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 4189
 536. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4182
 537. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4172
 538. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4151
 539. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 4147
 540. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4141
 541. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 4132
 542. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4130
 543. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4127
 544. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 4122
 545. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4110
 546. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4104
 547. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4094
 548. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4089
 549. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 4070
 550. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4061
 551. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 4058
 552. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4036
 553. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4026
 554. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4020
 555. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4020
 556. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 4016
 557. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4010
 558. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3997
 559. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3989
 560. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 3982
 561. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3921
 562. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3921
 563. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3912
 564. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 3906
 565. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3883
 566. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3881
 567. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3880
 568. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3876
 569. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 3858
 570. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3831
 571. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3822
 572. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 3775
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3738
 574. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 3723
 575. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3715
 576. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3704
 577. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3678
 578. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 3657
 579. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 3645
 580. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 3644
 581. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 3628
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3600
 583. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 3599
 584. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3573
 585. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3548
 586. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3544
 587. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3541
 588. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3529
 589. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 3525
 590. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 3514
 591. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 3508
 592. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3498
 593. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3457
 594. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3432
 595. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 3395
 596. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3391
 597. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3360
 598. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 3359
 599. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 3355
 600. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3351
 601. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3334
 602. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 3314
 603. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3250
 604. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3230
 605. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3223
 606. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3221
 607. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3218
 608. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3216
 609. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 3207
 610. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3177
 611. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 3169
 612. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3167
 613. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3110
 614. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 3073
 615. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3070
 616. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3051
 617. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3028
 618. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3017
 619. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2998
 620. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2986
 621. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2951
 622. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2936
 623. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 2930
 624. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2918
 625. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2916
 626. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2891
 627. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2886
 628. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 2880
 629. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2869
 630. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 2866
 631. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2865
 632. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2860
 633. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2851
 634. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2842
 635. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2833
 636. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2830
 637. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 2827
 638. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 2813
 639. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2793
 640. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2791
 641. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2790
 642. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 2784
 643. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2779
 644. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2772
 645. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2771
 646. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2767
 647. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2766
 648. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2759
 649. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 2756
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2748
 651. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2746
 652. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2732
 653. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2720
 654. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2719
 655. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 2714
 656. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2713
 657. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2702
 658. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 2682
 659. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2660
 660. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 2649
 661. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2633
 662. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 2632
 663. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2623
 664. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2612
 665. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 2565
 666. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2559
 667. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2534
 668. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2525
 669. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2514
 670. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2495
 671. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2454
 672. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2439
 673. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 2432
 674. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2426
 675. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2422
 676. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2410
 677. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2409
 678. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2377
 679. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2370
 680. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 2323
 681. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2304
 682. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2304
 683. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2303
 684. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2292
 685. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 2289
 686. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 2282
 687. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 2266
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 2258
 689. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2256
 690. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2248
 691. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2244
 692. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 2240
 693. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2238
 694. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 2234
 695. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2228
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2205
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2189
 698. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2176
 699. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 2172
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2168
 701. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2166
 702. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 2159
 703. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 2153
 704. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 2151
 705. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 2147
 706. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2143
 707. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 2131
 708. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2110
 709. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2108
 710. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2107
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2098
 712. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 2075
 713. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2073
 714. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 2065
 715. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2063
 716. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2054
 717. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2053
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2049
 719. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2047
 720. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2043
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2035
 722. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2030
 723. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2029
 724. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2021
 725. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2010
 726. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 2003
 727. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2001
 728. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1996
 729. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1990
 730. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1954
 731. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1950
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1949
 733. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1947
 734. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1944
 735. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1943
 736. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1941
 737. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1936
 738. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1935
 739. Spis rolny
  Wyświetleń: 1926
 740. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 1925
 741. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1920
 742. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1916
 743. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1909
 744. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1907
 745. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 1904
 746. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1898
 747. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1896
 748. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1885
 749. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1879
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1867
 751. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1861
 752. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1841
 753. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1826
 754. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1814
 755. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1812
 756. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1759
 757. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1758
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 1753
 759. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 1744
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1727
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1694
 762. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1692
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1691
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1684
 765. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1664
 766. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 1646
 767. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1633
 768. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1622
 769. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1538
 770. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 1536
 771. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 1529
 772. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 1525
 773. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1516
 774. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1503
 775. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1489
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1461
 777. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1456
 778. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 1450
 779. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1435
 780. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 1432
 781. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1427
 782. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1423
 783. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 1414
 784. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 1414
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1412
 786. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 1410
 787. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 1391
 788. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1372
 789. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1370
 790. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1349
 791. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 1347
 792. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1317
 793. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1300
 794. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1289
 795. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1280
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1276
 797. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1275
 798. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1275
 799. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 1265
 800. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1248
 801. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 1246
 802. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1237
 803. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1224
 804. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 1223
 805. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1221
 806. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 1214
 807. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 1199
 808. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 1199
 809. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 1199
 810. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1190
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1187
 812. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1186
 813. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1185
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1174
 815. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 1165
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1158
 817. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1141
 818. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 1137
 819. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1124
 820. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 1111
 821. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1092
 822. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1083
 823. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1076
 824. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1074
 825. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1074
 826. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1071
 827. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1050
 828. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 1013
 829. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1005
 830. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 998
 831. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 987
 832. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 985
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 982
 834. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 970
 835. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 961
 836. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 937
 837. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 931
 838. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 929
 839. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 923
 840. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 922
 841. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 909
 842. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 906
 843. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 903
 844. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 886
 845. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 874
 846. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 866
 847. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 845
 848. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 840
 849. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 839
 850. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 839
 851. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 837
 852. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 820
 853. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 812
 854. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 796
 855. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 796
 856. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 857. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 795
 858. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 789
 859. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 785
 860. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 777
 861. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 777
 862. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 776
 863. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 774
 864. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 764
 865. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 763
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 752
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 750
 868. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 742
 869. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 735
 870. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 725
 871. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 699
 872. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 694
 873. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 692
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 686
 875. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 685
 876. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 684
 877. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 681
 878. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 681
 879. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 679
 880. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 674
 881. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 673
 882. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 657
 883. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 652
 884. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 648
 885. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 646
 886. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 643
 887. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 642
 888. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 641
 889. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 638
 890. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 638
 891. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 637
 892. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 632
 893. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 629
 894. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 628
 895. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 612
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 612
 897. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 608
 898. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 608
 899. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 605
 900. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 603
 901. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 603
 902. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 594
 903. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 590
 904. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 589
 905. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 587
 906. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 582
 907. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 579
 908. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 567
 909. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 562
 910. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 562
 911. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 560
 912. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 555
 913. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 553
 914. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 549
 915. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 539
 916. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 538
 917. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 536
 918. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 531
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 531
 920. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 527
 921. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 526
 922. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 523
 923. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 508
 924. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 502
 925. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 501
 926. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 497
 927. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 495
 928. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 491
 929. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 486
 930. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 480
 931. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 479
 932. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 478
 933. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 477
 934. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 475
 935. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 469
 936. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 469
 937. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 462
 938. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 457
 939. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 454
 940. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 449
 941. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 445
 942. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 438
 943. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 437
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 436
 945. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 428
 946. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 427
 947. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 411
 948. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 408
 949. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 407
 950. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 407
 951. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 404
 952. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 404
 953. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 401
 954. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 389
 955. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 388
 956. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 383
 957. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 377
 958. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 377
 959. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 373
 960. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 359
 961. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 359
 962. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 354
 963. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 353
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 352
 965. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 334
 966. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 320
 967. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 315
 968. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 312
 969. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 301
 970. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 300
 971. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 273
 972. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 262
 973. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 254
 974. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 251
 975. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 230
 976. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 206
 977. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 205
 978. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 195
 979. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 181
 980. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 145
 981. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 139
 982. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 133
 983. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 124
 984. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 58
 985. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 38
 986. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18
Wersja XML