Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 78636Luty: 74340Marzec: 54249Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 155889Luty: 87034Marzec: 85199Kwiecień: 80802Maj: 84482Czerwiec: 87549
Lipiec: 82044Sierpień: 97285Wrzesień: 100816Październik: 113616Listopad: 91430Grudzień: 81788
Rok 2021
Styczeń: 87749Luty: 68914Marzec: 85400Kwiecień: 78587Maj: 92569Czerwiec: 84425
Lipiec: 143879Sierpień: 86498Wrzesień: 78825Październik: 167579Listopad: 81929Grudzień: 83750
Rok 2020
Styczeń: 85471Luty: 87645Marzec: 92642Kwiecień: 105588Maj: 112360Czerwiec: 86805
Lipiec: 101447Sierpień: 92576Wrzesień: 84933Październik: 91282Listopad: 82737Grudzień: 70008
Rok 2019
Styczeń: 96420Luty: 65817Marzec: 82053Kwiecień: 65946Maj: 91952Czerwiec: 100018
Lipiec: 80838Sierpień: 81942Wrzesień: 68546Październik: 70379Listopad: 74374Grudzień: 74709
Rok 2018
Styczeń: 74644Luty: 55794Marzec: 71201Kwiecień: 70803Maj: 74559Czerwiec: 74727
Lipiec: 69450Sierpień: 64734Wrzesień: 60689Październik: 84966Listopad: 87526Grudzień: 104494
Rok 2017
Styczeń: 42844Luty: 23083Marzec: 43648Kwiecień: 51335Maj: 43753Czerwiec: 55566
Lipiec: 53169Sierpień: 40198Wrzesień: 46279Październik: 64854Listopad: 66196Grudzień: 69827
Rok 2016
Styczeń: 29738Luty: 29855Marzec: 30689Kwiecień: 34050Maj: 36833Czerwiec: 26831
Lipiec: 27443Sierpień: 32372Wrzesień: 31324Październik: 43023Listopad: 26567Grudzień: 40678
Rok 2015
Styczeń: 15326Luty: 12040Marzec: 14995Kwiecień: 17973Maj: 23330Czerwiec: 15302
Lipiec: 18349Sierpień: 23737Wrzesień: 24023Październik: 21288Listopad: 25589Grudzień: 27748
Rok 2014
Styczeń: 9390Luty: 11922Marzec: 11128Kwiecień: 15159Maj: 15785Czerwiec: 13278
Lipiec: 14757Sierpień: 16646Wrzesień: 14111Październik: 15578Listopad: 18963Grudzień: 17942
Rok 2013
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 54Sierpień: 1451Wrzesień: 3990Październik: 7938Listopad: 7538Grudzień: 7178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 207341
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 186058
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 170069
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 151981
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 71147
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 65232
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 54974
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 38620
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 35273
 10. Informacje
  Wyświetleń: 32956
 11. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 32796
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2023
  Wyświetleń: 30276
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 28919
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 26813
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 22768
 16. Budżet
  Wyświetleń: 20045
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 19948
 18. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 19916
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 19550
 20. Petycje
  Wyświetleń: 19219
 21. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 19206
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19186
 23. USC
  Wyświetleń: 18736
 24. Wójt
  Wyświetleń: 18049
 25. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 17639
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17538
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 17476
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 17471
 29. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 17452
 30. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 17118
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 17019
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16800
 33. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 16748
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16687
 35. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16551
 36. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16411
 37. Rok 2011
  Wyświetleń: 16254
 38. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 16184
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16172
 40. Rok 2012
  Wyświetleń: 15986
 41. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 15976
 42. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 15964
 43. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 15800
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15714
 45. Statut Gminy
  Wyświetleń: 15665
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15650
 47. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 15545
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15440
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15329
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15295
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 14966
 52. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14916
 53. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 14914
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14704
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14566
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14483
 57. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14483
 58. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 14470
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14437
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14302
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14056
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13967
 63. Referendum 2015
  Wyświetleń: 13940
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13912
 65. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 13867
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13855
 67. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 13811
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13804
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13763
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13699
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13675
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13666
 73. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 13425
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13420
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13214
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 12878
 77. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12477
 78. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12402
 79. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 12315
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12238
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 12117
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11941
 83. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11691
 84. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11648
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11636
 86. USC
  Wyświetleń: 11570
 87. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11361
 88. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11339
 89. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11249
 90. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 11228
 91. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11214
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 11167
 93. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 11107
 94. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11058
 95. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 11057
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 11024
 97. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11024
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10999
 99. Rok 2013
  Wyświetleń: 10965
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10961
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10934
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10787
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 10723
 104. Rok 2012
  Wyświetleń: 10717
 105. Rok 2012
  Wyświetleń: 10698
 106. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 10647
 107. Rok 2013
  Wyświetleń: 10563
 108. Umorzenia
  Wyświetleń: 10390
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10357
 110. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10324
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 10234
 112. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 10219
 113. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10152
 114. Rok 2011
  Wyświetleń: 10079
 115. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 10064
 116. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 10033
 117. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 9957
 118. Rok 2012
  Wyświetleń: 9917
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9898
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9873
 121. Rok 2013
  Wyświetleń: 9868
 122. Rok 2011
  Wyświetleń: 9847
 123. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9832
 124. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9825
 125. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9800
 126. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9786
 127. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 9772
 128. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9769
 129. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 9727
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9688
 131. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 9619
 132. Rok 2011
  Wyświetleń: 9612
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9569
 134. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9520
 135. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9481
 136. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9470
 137. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9453
 138. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9428
 139. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9426
 140. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9399
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9397
 142. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9327
 143. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9269
 144. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 9232
 145. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9179
 146. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 9098
 147. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 9090
 148. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 9067
 149. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 9062
 150. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9057
 151. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9026
 152. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 9019
 153. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 9001
 154. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8944
 155. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8916
 156. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8906
 157. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8885
 158. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8877
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8868
 160. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 8776
 161. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8730
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8701
 163. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8674
 164. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8661
 165. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8637
 166. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8631
 167. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8579
 168. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8573
 169. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8537
 170. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8526
 171. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8520
 172. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8520
 173. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8497
 174. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8496
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8456
 176. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8445
 177. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8425
 178. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8410
 179. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8398
 180. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8388
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8356
 182. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8337
 183. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8306
 184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8302
 185. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8286
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8285
 187. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8246
 188. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8201
 189. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8199
 190. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8197
 191. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8191
 192. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 8132
 193. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 8089
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8081
 195. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8074
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8043
 197. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 8002
 198. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7991
 199. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7944
 200. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7936
 201. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7912
 202. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7900
 203. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7866
 204. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7863
 205. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7848
 206. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 7836
 207. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7826
 208. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7819
 209. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7817
 210. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7815
 211. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7796
 212. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7791
 213. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7781
 214. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7780
 215. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7760
 216. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7756
 217. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7755
 218. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7749
 219. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7733
 220. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7731
 221. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7725
 222. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7720
 223. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7715
 224. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7710
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7704
 226. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 7703
 227. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7702
 228. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7698
 229. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7696
 230. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 7670
 231. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 7669
 232. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7668
 233. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7649
 234. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7620
 235. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7619
 236. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 7612
 237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7610
 238. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7583
 239. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7578
 240. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7551
 241. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7531
 242. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7513
 243. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 7510
 244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7507
 245. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7494
 246. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7491
 247. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7465
 248. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7446
 249. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7410
 250. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7405
 251. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7398
 252. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7388
 253. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7388
 254. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7384
 255. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7370
 256. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7356
 257. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7341
 258. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7339
 259. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7318
 260. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7312
 261. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7308
 262. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7305
 263. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7279
 264. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 7278
 265. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7269
 266. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7268
 267. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7267
 268. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7260
 269. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7260
 270. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7247
 271. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7232
 272. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7229
 273. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7227
 274. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7215
 275. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7213
 276. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7211
 277. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7184
 278. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7160
 279. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7142
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 7141
 281. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 7138
 282. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7138
 283. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 7129
 284. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7111
 285. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7106
 286. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7105
 287. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 7099
 288. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7077
 289. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 7053
 290. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 7046
 291. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 7046
 292. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7042
 293. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 7030
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7021
 295. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7017
 296. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 7012
 297. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 7010
 298. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7006
 299. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6990
 300. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6982
 301. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6957
 302. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 6949
 303. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6938
 304. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6938
 305. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6933
 306. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6928
 307. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6923
 308. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6917
 309. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6914
 310. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6909
 311. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6906
 312. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6892
 313. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6891
 314. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6888
 315. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6884
 316. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6883
 317. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6882
 318. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6881
 319. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6828
 320. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 6827
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6822
 322. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6812
 323. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6792
 324. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 6790
 325. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6782
 326. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6771
 327. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6763
 328. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6745
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6712
 330. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 6691
 331. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6677
 332. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6677
 333. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6662
 334. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6661
 335. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6657
 336. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6654
 337. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6630
 338. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 6621
 339. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 6615
 340. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6610
 341. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6610
 342. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6605
 343. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6594
 344. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6578
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6565
 346. Wybory ławników
  Wyświetleń: 6564
 347. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6553
 348. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6552
 349. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6549
 350. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 6542
 351. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6534
 352. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6514
 353. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6504
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6501
 355. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6483
 356. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6475
 357. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6475
 358. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6473
 359. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6463
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6454
 361. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6450
 362. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6431
 363. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6422
 364. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6421
 365. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6417
 366. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6416
 367. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6414
 368. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6393
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6383
 370. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6381
 371. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6380
 372. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6367
 373. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6345
 374. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6345
 375. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6339
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6339
 377. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6337
 378. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6312
 379. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6310
 380. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6306
 381. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6302
 382. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6295
 383. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6283
 384. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6280
 385. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6279
 386. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6277
 387. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6276
 388. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6258
 389. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6251
 390. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6250
 391. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6249
 392. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6233
 393. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6226
 394. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6225
 395. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6221
 396. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 6219
 397. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6218
 398. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6214
 399. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 6203
 400. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6202
 401. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6188
 402. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6185
 403. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6184
 404. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6182
 405. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6176
 406. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6175
 407. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 6171
 408. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6154
 409. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6154
 410. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6148
 411. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 6139
 412. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6136
 413. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6131
 414. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6129
 415. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 6126
 416. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6124
 417. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6116
 418. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6100
 419. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 6097
 420. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 6087
 421. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 6086
 422. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6084
 423. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6078
 424. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 6071
 425. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6065
 426. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 6064
 427. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 6051
 428. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 6041
 429. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 6034
 430. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6033
 431. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6005
 432. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 6003
 433. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5988
 434. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5988
 435. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5983
 436. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5975
 437. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5966
 438. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5964
 439. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5956
 440. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5956
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5954
 442. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 5943
 443. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5934
 444. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5925
 445. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5915
 446. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5915
 447. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5913
 448. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5901
 449. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5900
 450. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5900
 451. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5889
 452. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5876
 453. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5871
 454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5870
 455. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5867
 456. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5865
 457. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5861
 458. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5857
 459. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5853
 460. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5847
 461. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5845
 462. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5840
 463. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5838
 464. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5829
 465. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5825
 466. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5817
 467. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5817
 468. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5800
 469. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5795
 470. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5785
 471. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5785
 472. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5779
 473. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5775
 474. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5775
 475. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5773
 476. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 5757
 477. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5756
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5750
 479. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5739
 480. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5723
 481. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5706
 482. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5706
 483. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5704
 484. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5699
 485. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5690
 486. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5683
 487. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5679
 488. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5677
 489. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5675
 490. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5663
 491. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5644
 492. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5643
 493. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5632
 494. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5622
 495. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 5618
 496. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5614
 497. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5611
 498. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5610
 499. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5593
 500. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5591
 501. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 5584
 502. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5580
 503. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5568
 504. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5565
 505. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5562
 506. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5545
 507. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5531
 508. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5528
 509. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5525
 510. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5522
 511. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5501
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5485
 513. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5474
 514. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5454
 515. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5431
 516. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5425
 517. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5422
 518. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5408
 519. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5397
 520. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5386
 521. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5371
 522. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5368
 523. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5365
 524. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5346
 525. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5333
 526. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5332
 527. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5311
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5303
 529. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5302
 530. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5298
 531. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5292
 532. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 5288
 533. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5277
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5274
 535. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5255
 536. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5250
 537. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5250
 538. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5248
 539. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5247
 540. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5246
 541. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5241
 542. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5229
 543. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5207
 544. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 5206
 545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5206
 546. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5203
 547. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 5182
 548. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5174
 549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 5168
 550. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5159
 551. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 5159
 552. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5154
 553. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5127
 554. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 5118
 555. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5117
 556. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 5098
 557. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 5073
 558. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 5071
 559. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5067
 560. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 5060
 561. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 5054
 562. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5023
 563. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5018
 564. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5018
 565. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5013
 566. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5007
 567. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5002
 568. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5002
 569. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4994
 570. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4977
 571. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 4972
 572. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4962
 573. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4956
 574. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4952
 575. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4949
 576. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4948
 577. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4947
 578. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4942
 579. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4937
 580. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4934
 581. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4928
 582. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4916
 583. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4914
 584. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4901
 585. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4894
 586. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4887
 587. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4865
 588. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4853
 589. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4846
 590. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4803
 591. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4785
 592. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4781
 593. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4760
 594. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4747
 595. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4683
 596. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4683
 597. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4668
 598. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4628
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4620
 600. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4609
 601. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4587
 602. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4587
 603. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 4570
 604. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4569
 605. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4563
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4550
 607. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4541
 608. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4535
 609. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4521
 610. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4464
 611. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4451
 612. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4444
 613. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4430
 614. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4422
 615. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4411
 616. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4396
 617. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4382
 618. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4373
 619. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4368
 620. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4354
 621. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4329
 622. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4317
 623. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4312
 624. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4312
 625. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 4310
 626. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4278
 627. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4272
 628. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 4269
 629. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 4267
 630. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4267
 631. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4230
 632. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4223
 633. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4223
 634. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4219
 635. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4214
 636. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4185
 637. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4183
 638. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 4180
 639. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 4155
 640. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4148
 641. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 4144
 642. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4141
 643. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4137
 644. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4135
 645. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4125
 646. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4121
 647. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4119
 648. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 4111
 649. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 4098
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4084
 651. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4084
 652. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4059
 653. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4056
 654. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 4045
 655. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4030
 656. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4003
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3990
 658. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3961
 659. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3937
 660. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3926
 661. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 3893
 662. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3889
 663. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3866
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3856
 665. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3854
 666. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 3841
 667. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3831
 668. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3830
 669. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3820
 670. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3812
 671. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3802
 672. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3740
 673. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3706
 674. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3690
 675. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3681
 676. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3675
 677. Spis rolny
  Wyświetleń: 3671
 678. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 3655
 679. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3620
 680. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3615
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3607
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3593
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3589
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3569
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3535
 686. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3525
 687. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3514
 688. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3510
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3510
 690. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3505
 691. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3504
 692. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3501
 693. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3501
 694. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3491
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3456
 696. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3444
 697. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3440
 698. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3429
 699. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3429
 700. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3410
 701. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3409
 702. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3408
 703. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3387
 704. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3385
 705. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3382
 706. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3371
 707. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3361
 708. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3358
 709. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3358
 710. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3350
 711. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3349
 712. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3330
 713. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3330
 714. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3325
 715. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3321
 716. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3303
 717. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3299
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3264
 719. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3232
 720. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3232
 721. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3228
 722. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3228
 723. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3214
 724. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3201
 725. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 3197
 726. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3180
 727. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3160
 728. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 3152
 729. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3144
 730. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3122
 731. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3120
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3119
 733. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 3118
 734. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3117
 735. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3106
 736. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 3104
 737. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 3101
 738. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 3101
 739. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3098
 740. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 3098
 741. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3089
 742. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3022
 743. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 3015
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3012
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 3005
 746. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2993
 747. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2992
 748. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2965
 749. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2961
 750. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2953
 751. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2925
 752. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2919
 753. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2908
 754. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2897
 755. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2879
 756. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2878
 757. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2876
 758. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2868
 759. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2860
 760. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2843
 761. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2831
 762. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2812
 763. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2809
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2778
 765. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2773
 766. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2773
 767. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2734
 768. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2714
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2698
 770. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2650
 771. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2646
 772. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2620
 773. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2588
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2585
 775. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2557
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2546
 777. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2545
 778. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2539
 779. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2538
 780. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2532
 781. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2517
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2515
 783. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2514
 784. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2510
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2505
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2481
 787. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2477
 788. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2468
 789. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2463
 790. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2457
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2444
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2443
 793. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2439
 794. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2435
 795. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2426
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2414
 797. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2406
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2403
 799. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2400
 800. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2379
 801. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2365
 802. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2336
 803. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2324
 804. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2322
 805. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 2307
 806. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2305
 807. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2285
 808. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2250
 809. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2241
 810. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2233
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2220
 812. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2218
 813. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2212
 814. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2212
 815. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2210
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 2198
 817. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 2182
 818. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 2181
 819. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 2163
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2162
 821. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 2157
 822. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 2152
 823. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2150
 824. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 2143
 825. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 2123
 826. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2111
 827. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 2108
 828. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2105
 829. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2103
 830. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 2101
 831. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 2063
 832. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2037
 833. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2034
 834. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2028
 835. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2017
 836. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 2012
 837. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1984
 838. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1979
 839. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1977
 840. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1977
 841. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1963
 842. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1961
 843. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1960
 844. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1954
 845. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1934
 846. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1925
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1916
 848. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1898
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1888
 850. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1877
 851. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1862
 852. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1847
 853. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1846
 854. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1844
 855. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1827
 856. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1818
 857. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1812
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1808
 859. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1799
 860. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1797
 861. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1795
 862. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1763
 863. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1759
 864. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 1745
 865. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1741
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1731
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1729
 868. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1727
 869. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1718
 870. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1718
 871. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1702
 872. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1690
 873. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1685
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1679
 875. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1673
 876. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1671
 877. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1670
 878. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1669
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1661
 880. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1659
 881. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1659
 882. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1649
 883. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1647
 884. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1646
 885. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1646
 886. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1639
 887. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1634
 888. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1622
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1617
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1617
 891. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1615
 892. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1613
 893. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 1605
 894. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1603
 895. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1601
 896. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1601
 897. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1598
 898. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1587
 899. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1587
 900. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1583
 901. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1583
 902. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1574
 903. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 1573
 904. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1571
 905. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1566
 906. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1557
 907. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1556
 908. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1552
 909. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1550
 910. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1546
 911. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1544
 912. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1519
 913. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1517
 914. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1510
 915. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1509
 916. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1507
 917. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1501
 918. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1492
 919. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1481
 920. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1472
 921. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1448
 922. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1443
 923. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1435
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1431
 925. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1418
 926. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1406
 927. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1395
 928. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1391
 929. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1390
 930. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1390
 931. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1380
 932. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1370
 933. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1365
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1353
 935. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1344
 936. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1335
 937. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1335
 938. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1330
 939. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1327
 940. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1324
 941. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1322
 942. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1296
 943. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1289
 944. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1284
 945. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1281
 946. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1231
 947. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1225
 948. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1219
 949. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1215
 950. Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 1212
 951. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1204
 952. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1200
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1194
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1180
 955. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1167
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1154
 957. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1147
 958. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1133
 959. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1132
 960. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1100
 961. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1082
 962. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 1073
 963. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 1064
 964. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 1062
 965. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 1056
 966. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 1046
 967. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1041
 968. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1039
 969. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1037
 970. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 1023
 971. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 1018
 972. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1010
 973. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 1010
 974. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1005
 975. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 991
 976. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 989
 977. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 976
 978. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 974
 979. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 947
 980. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 943
 981. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 924
 982. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 921
 983. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 920
 984. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 910
 985. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 907
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 884
 987. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 883
 988. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 872
 989. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 859
 990. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 846
 991. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 841
 992. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 837
 993. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 834
 994. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 818
 995. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 811
 996. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 801
 997. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 800
 998. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 787
 999. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 787
 1000. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 781
 1001. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 768
 1002. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 766
 1003. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 764
 1004. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 755
 1005. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 753
 1006. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 728
 1007. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 726
 1008. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 725
 1009. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 709
 1010. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 698
 1011. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 681
 1012. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 681
 1013. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 679
 1014. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 676
 1015. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 675
 1016. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 675
 1017. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 643
 1018. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 628
 1019. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 619
 1020. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 609
 1021. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 602
 1022. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 601
 1023. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 601
 1024. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 600
 1025. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 595
 1026. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 571
 1027. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 571
 1028. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 569
 1029. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 564
 1030. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 562
 1031. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 557
 1032. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 552
 1033. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 534
 1034. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 532
 1035. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 531
 1036. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 521
 1037. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 521
 1038. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 520
 1039. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 519
 1040. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 511
 1041. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 504
 1042. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 503
 1043. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 497
 1044. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 490
 1045. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 487
 1046. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 483
 1047. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 473
 1048. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 471
 1049. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 471
 1050. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 468
 1051. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 464
 1052. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 460
 1053. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 458
 1054. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 456
 1055. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 453
 1056. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 450
 1057. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 445
 1058. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 431
 1059. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 429
 1060. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 427
 1061. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 424
 1062. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 416
 1063. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 408
 1064. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 399
 1065. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 397
 1066. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 383
 1067. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 376
 1068. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 373
 1069. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 364
 1070. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 361
 1071. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 349
 1072. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 348
 1073. Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok
  Wyświetleń: 343
 1074. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 337
 1075. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1076. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 325
 1077. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 324
 1078. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 321
 1079. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 316
 1080. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 311
 1081. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 310
 1082. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 302
 1083. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 295
 1084. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 292
 1085. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 291
 1086. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 287
 1087. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 287
 1088. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 284
 1089. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 283
 1090. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 278
 1091. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 274
 1092. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 269
 1093. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396
  Wyświetleń: 264
 1094. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 257
 1095. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 249
 1096. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 235
 1097. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 235
 1098. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 224
 1099. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 224
 1100. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 218
 1101. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 210
 1102. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 208
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 208
 1104. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 207
 1105. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 204
 1106. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 203
 1107. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)
  Wyświetleń: 201
 1108. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 194
 1109. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 193
 1110. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
  Wyświetleń: 189
 1111. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 186
 1112. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 173
 1113. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 172
 1114. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 167
 1115. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 165
 1116. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug schronienia
  Wyświetleń: 155
 1117. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 142
 1118. Kwartalna informacja wójta-III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 1119. Obwieszczenie Wójta w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał
  Wyświetleń: 134
 1120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 131
 1121. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 127
 1122. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 125
 1123. Zarządzenia Wójta z roku 2023
  Wyświetleń: 115
 1124. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 112
 1125. Uchwały Rady Gminy z roku 2023
  Wyświetleń: 105
 1126. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2023
  Wyświetleń: 102
 1127. Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 100
 1128. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 1129. Protokół przyjęcia opasek
  Wyświetleń: 94
 1130. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 75
 1131. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 70
 1132. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 70
 1133. Zarządzenie Wójta w sprawie: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 69
 1134. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 54
 1135. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 48
 1136. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 43
 1137. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 40
 1138. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  Wyświetleń: 39
 1139. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 34
 1140. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 1141. Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 27
 1142. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 19
 1143. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2023
  Wyświetleń: 17
 1144. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 17
 1145. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2023
  Wyświetleń: 13
 1146. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 13
 1147. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ z dnia 06.03.2023r. o wydaniu w dniu 6 marca 2023r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchni zabudowy do 9,17 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cieszanowice, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 92/3, Gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 12
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok”
  Wyświetleń: 9
 1149. Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6
 1150. Nabór na wolne stanowisko - Opiekunka środowiskowa
  Wyświetleń: 4
 1151. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3
 1152. Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione
  Wyświetleń: 2
 1153. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa opolskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 2
 1154. Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 2
 1155. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”.
  Wyświetleń: 2