Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15588987034851998080284482875498204497285100816113616914303704
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
87749689148540078587925698442514387986498788251675798192983750
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 199939
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 177030
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 161579
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 148585
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 67702
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 62388
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 52895
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 37153
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 33998
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 31970
 11. Informacje
  Wyświetleń: 31390
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 29329
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 27228
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 25390
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 22293
 16. Budżet
  Wyświetleń: 19388
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 19291
 18. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 19288
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 18801
 20. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 18790
 21. Petycje
  Wyświetleń: 18561
 22. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18525
 23. USC
  Wyświetleń: 18306
 24. Wójt
  Wyświetleń: 17519
 25. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 17133
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17087
 27. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 16983
 28. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 16966
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 16798
 30. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 16787
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 16639
 32. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 16260
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16217
 34. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16167
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16123
 36. Rok 2011
  Wyświetleń: 15942
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15824
 38. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15792
 39. Rok 2012
  Wyświetleń: 15712
 40. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 15565
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 15558
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 15421
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 15267
 44. Statut Gminy
  Wyświetleń: 15262
 45. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15252
 46. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 15195
 47. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 15091
 48. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 15081
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14958
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14897
 51. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14664
 52. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 14575
 53. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 14529
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14400
 55. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14218
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14204
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14123
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14067
 59. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 14065
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13961
 61. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13657
 62. Referendum 2015
  Wyświetleń: 13568
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13555
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13543
 65. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13505
 66. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 13501
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13441
 68. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 13437
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13376
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13334
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13281
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13272
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13049
 74. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 13049
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12857
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 12413
 77. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 12240
 78. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 12161
 79. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 11918
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11888
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 11809
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11666
 83. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11538
 84. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 11413
 85. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 11234
 86. USC
  Wyświetleń: 11194
 87. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 11155
 88. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 11004
 89. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10998
 90. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 10998
 91. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 10916
 92. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 10904
 93. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 10888
 94. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 10845
 95. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10820
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10817
 97. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 10780
 98. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10771
 99. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10731
 100. Rok 2013
  Wyświetleń: 10666
 101. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 10646
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10546
 103. Rok 2012
  Wyświetleń: 10481
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 10451
 105. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 10381
 106. Rok 2012
  Wyświetleń: 10335
 107. Rok 2013
  Wyświetleń: 10260
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 10197
 109. Umorzenia
  Wyświetleń: 10181
 110. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 10097
 111. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 10014
 112. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9996
 113. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 9911
 114. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 9898
 115. Rok 2011
  Wyświetleń: 9817
 116. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9716
 117. Rok 2012
  Wyświetleń: 9701
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9689
 119. Rok 2011
  Wyświetleń: 9619
 120. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9612
 121. Rok 2013
  Wyświetleń: 9597
 122. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9588
 123. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9578
 124. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9575
 125. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 9574
 126. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9520
 127. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 9518
 128. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9496
 129. Rok 2011
  Wyświetleń: 9404
 130. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 9383
 131. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 9336
 132. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9285
 133. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9269
 134. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9246
 135. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9233
 136. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 9209
 137. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 9175
 138. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 9161
 139. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 9123
 140. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 9104
 141. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 9051
 142. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 9043
 143. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9034
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8952
 145. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8910
 146. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 8902
 147. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 8902
 148. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 8889
 149. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8865
 150. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8857
 151. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 8836
 152. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 8816
 153. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8719
 154. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8718
 155. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 8712
 156. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8710
 157. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8704
 158. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8673
 159. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8650
 160. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8504
 161. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8494
 162. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 8481
 163. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 8441
 164. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8439
 165. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8423
 166. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8409
 167. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 8369
 168. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 8366
 169. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8358
 170. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 8330
 171. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8325
 172. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 8315
 173. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 8281
 174. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 8279
 175. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 8277
 176. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 8264
 177. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8263
 178. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 8197
 179. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 8178
 180. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 8171
 181. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8126
 182. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8119
 183. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 8109
 184. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 8096
 185. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 8089
 186. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 8052
 187. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 8051
 188. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 8020
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 8007
 190. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 7983
 191. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 7962
 192. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7957
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7879
 194. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7873
 195. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 7860
 196. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 7809
 197. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7771
 198. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7743
 199. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 7736
 200. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7706
 201. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7699
 202. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7650
 203. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7649
 204. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7649
 205. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7648
 206. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7645
 207. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7638
 208. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7625
 209. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7620
 210. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7601
 211. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7591
 212. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7586
 213. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7580
 214. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 7566
 215. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 7562
 216. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7557
 217. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7548
 218. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7543
 219. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7525
 220. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7517
 221. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7515
 222. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 7510
 223. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7500
 224. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7497
 225. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 7495
 226. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7489
 227. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 7488
 228. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7478
 229. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 7470
 230. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7461
 231. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7456
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 7447
 233. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 7443
 234. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7436
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7401
 236. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 7396
 237. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7389
 238. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 7376
 239. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7360
 240. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7352
 241. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 7350
 242. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7328
 243. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 7323
 244. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 7252
 245. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 7231
 246. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 7214
 247. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 7206
 248. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7173
 249. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7172
 250. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 7165
 251. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 7162
 252. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 7158
 253. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7155
 254. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7153
 255. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 7142
 256. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 7134
 257. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 7131
 258. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 7130
 259. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 7129
 260. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7101
 261. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 7100
 262. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 7072
 263. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 7066
 264. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 7066
 265. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 7053
 266. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 7045
 267. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 7039
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7027
 269. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 7024
 270. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7019
 271. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 7017
 272. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 7017
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 7012
 274. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7006
 275. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 6995
 276. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6947
 277. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6947
 278. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6946
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 6942
 280. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6934
 281. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 6932
 282. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 6928
 283. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6921
 284. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6916
 285. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6889
 286. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6885
 287. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6879
 288. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6879
 289. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6862
 290. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 6854
 291. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6841
 292. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 6836
 293. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6820
 294. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 6811
 295. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6807
 296. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6796
 297. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 6774
 298. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6773
 299. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6763
 300. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6757
 301. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6756
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6752
 303. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6748
 304. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6743
 305. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6721
 306. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6715
 307. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6714
 308. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6710
 309. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6709
 310. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6684
 311. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6681
 312. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 6680
 313. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6679
 314. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6674
 315. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6668
 316. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6657
 317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6656
 318. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6646
 319. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6634
 320. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6616
 321. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 6604
 322. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6586
 323. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6579
 324. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6578
 325. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6573
 326. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6522
 327. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6519
 328. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6516
 329. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6503
 330. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6495
 331. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6476
 332. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6474
 333. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6471
 334. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 6463
 335. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6455
 336. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 6452
 337. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6438
 338. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6429
 339. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6416
 340. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6406
 341. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 6391
 342. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6389
 343. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 6350
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6349
 345. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6339
 346. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 6338
 347. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 6332
 348. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 6320
 349. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6319
 350. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 6298
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 6290
 352. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 6272
 353. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 6268
 354. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6260
 355. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6259
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6256
 357. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 6256
 358. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 6256
 359. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 6243
 360. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 6237
 361. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 6236
 362. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 6236
 363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 6223
 364. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6220
 365. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6218
 366. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6207
 367. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 6203
 368. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6201
 369. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 6194
 370. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 6183
 371. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 6173
 372. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6169
 373. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6162
 374. Wybory ławników
  Wyświetleń: 6161
 375. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6159
 376. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 6138
 377. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 6137
 378. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 6122
 379. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 6115
 380. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 6115
 381. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6114
 382. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6108
 383. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 6101
 384. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 6096
 385. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 6092
 386. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6090
 387. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6078
 388. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6067
 389. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 6061
 390. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6043
 391. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6041
 392. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 6025
 393. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 6023
 394. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 6019
 395. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6011
 396. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 6010
 397. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 6004
 398. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 6001
 399. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5997
 400. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5990
 401. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 5976
 402. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5975
 403. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5974
 404. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 5972
 405. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5964
 406. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5961
 407. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5959
 408. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 5959
 409. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5948
 410. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5945
 411. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5944
 412. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5939
 413. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 5937
 414. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 5935
 415. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5932
 416. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 5924
 417. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5924
 418. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5921
 419. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 5913
 420. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5910
 421. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 5905
 422. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5902
 423. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 5892
 424. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5885
 425. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5882
 426. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 5868
 427. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5851
 428. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5845
 429. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 5841
 430. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5838
 431. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5820
 432. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5812
 433. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5805
 434. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5803
 435. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 5798
 436. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 5790
 437. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5788
 438. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5752
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5752
 440. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5751
 441. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5751
 442. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 5743
 443. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5733
 444. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5731
 445. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 5728
 446. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5726
 447. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5723
 448. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5718
 449. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5710
 450. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5709
 451. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5694
 452. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5694
 453. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5682
 454. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5680
 455. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5677
 456. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5672
 457. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5669
 458. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5666
 459. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5663
 460. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5657
 461. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5653
 462. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5646
 463. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5643
 464. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5634
 465. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5628
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5628
 467. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5616
 468. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5609
 469. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 5605
 470. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5598
 471. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5596
 472. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5593
 473. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5592
 474. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5592
 475. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5587
 476. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5583
 477. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5579
 478. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5578
 479. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5578
 480. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5562
 481. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5562
 482. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5556
 483. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5554
 484. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5533
 485. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5526
 486. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5524
 487. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5521
 488. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5519
 489. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5514
 490. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5514
 491. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5496
 492. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5475
 493. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5464
 494. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5462
 495. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5451
 496. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 5443
 497. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5436
 498. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5425
 499. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5417
 500. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 5409
 501. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5399
 502. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5389
 503. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5388
 504. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 5381
 505. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5363
 506. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5361
 507. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 5358
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5357
 509. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5342
 510. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 5316
 511. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 5303
 512. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5293
 513. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5289
 514. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5278
 515. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 5262
 516. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5241
 517. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5230
 518. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 5216
 519. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 5211
 520. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5206
 521. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5206
 522. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 5201
 523. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5180
 524. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5171
 525. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 5161
 526. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 5155
 527. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 5152
 528. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5150
 529. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 5133
 530. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 5129
 531. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 5121
 532. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 5120
 533. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5108
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5107
 535. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5092
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 5081
 537. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 5078
 538. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5076
 539. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 5073
 540. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 5071
 541. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5068
 542. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 5061
 543. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5059
 544. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5044
 545. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 5042
 546. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4998
 547. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 4997
 548. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4971
 549. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 4968
 550. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 4957
 551. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 4956
 552. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 4953
 553. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 4952
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4951
 555. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 4939
 556. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4939
 557. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4917
 558. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4916
 559. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 4911
 560. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4891
 561. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4876
 562. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4876
 563. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4844
 564. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4835
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4835
 566. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4833
 567. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 4828
 568. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4810
 569. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4805
 570. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4795
 571. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4783
 572. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4776
 573. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4770
 574. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4732
 575. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4722
 576. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4712
 577. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4691
 578. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4691
 579. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4684
 580. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4680
 581. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4680
 582. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4669
 583. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4669
 584. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4661
 585. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4654
 586. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4651
 587. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4643
 588. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4627
 589. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4618
 590. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 4615
 591. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4613
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4589
 593. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 4578
 594. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4568
 595. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4504
 596. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4498
 597. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4496
 598. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4482
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4465
 600. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4454
 601. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4384
 602. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 4377
 603. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4374
 604. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4370
 605. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4344
 606. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4311
 607. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4298
 608. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4281
 609. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 4231
 610. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 4206
 611. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4193
 612. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4171
 613. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 4141
 614. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4131
 615. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4124
 616. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4119
 617. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4110
 618. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4108
 619. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4104
 620. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 4100
 621. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 4094
 622. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4086
 623. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 4076
 624. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4068
 625. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 4067
 626. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4056
 627. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 4052
 628. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 4046
 629. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 4045
 630. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4044
 631. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4027
 632. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4022
 633. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3995
 634. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 3990
 635. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3978
 636. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3976
 637. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3969
 638. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 3967
 639. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 3957
 640. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3938
 641. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 3929
 642. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3921
 643. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3916
 644. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3908
 645. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3907
 646. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3906
 647. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 3904
 648. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3896
 649. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3836
 650. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3832
 651. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3829
 652. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3822
 653. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 3810
 654. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3805
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3758
 656. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3754
 657. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3743
 658. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3732
 659. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3729
 660. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3714
 661. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3698
 662. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3697
 663. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3682
 664. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3652
 665. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3652
 666. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3647
 667. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3643
 668. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3619
 669. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3607
 670. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 3594
 671. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3550
 672. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3543
 673. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3501
 674. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3478
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3474
 676. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3466
 677. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3457
 678. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3436
 679. Spis rolny
  Wyświetleń: 3434
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 3375
 681. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 3370
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3355
 683. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 3353
 684. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3330
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3325
 686. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3309
 687. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3301
 688. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3281
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3275
 690. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3273
 691. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 3264
 692. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3258
 693. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 3258
 694. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 3253
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3247
 696. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 3216
 697. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 3200
 698. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3198
 699. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 3191
 700. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 3180
 701. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 3180
 702. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 3177
 703. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3170
 704. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 3162
 705. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3150
 706. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3149
 707. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3142
 708. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 3139
 709. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 3136
 710. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3134
 711. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3130
 712. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 3126
 713. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 3125
 714. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3083
 715. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 3073
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3068
 717. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3062
 718. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 3056
 719. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 3045
 720. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3042
 721. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 3024
 722. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 3000
 723. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2984
 724. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 2973
 725. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2972
 726. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2965
 727. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2943
 728. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2930
 729. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 2928
 730. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2912
 731. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 2909
 732. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2906
 733. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2905
 734. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2900
 735. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2899
 736. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2892
 737. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2886
 738. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 2885
 739. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2855
 740. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2855
 741. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2845
 742. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2838
 743. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2831
 744. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2830
 745. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2817
 746. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2803
 747. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2790
 748. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2747
 749. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2744
 750. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2738
 751. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2713
 752. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2710
 753. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2705
 754. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2702
 755. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2698
 756. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2693
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2670
 758. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2669
 759. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2658
 760. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2652
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2638
 762. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2631
 763. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2619
 764. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2614
 765. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2602
 766. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2553
 767. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2516
 768. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2450
 769. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2442
 770. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2438
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2408
 772. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 2405
 773. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2398
 774. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 2382
 775. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 2374
 776. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2371
 777. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2362
 778. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 2358
 779. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2311
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2307
 781. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 2301
 782. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2292
 783. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2291
 784. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2275
 785. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2264
 786. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 2262
 787. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 2261
 788. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2250
 789. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2246
 790. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2242
 791. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2240
 792. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 2225
 793. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2224
 794. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2209
 795. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2204
 796. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2190
 797. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2187
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 2187
 799. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 2170
 800. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2166
 801. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2159
 802. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 2159
 803. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 2134
 804. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 2099
 805. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2083
 806. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 2056
 807. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 2050
 808. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2048
 809. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 2023
 810. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 2019
 811. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 2014
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 2000
 813. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1996
 814. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1993
 815. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 1983
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 1977
 817. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 1973
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1965
 819. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 1959
 820. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 1946
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1936
 822. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1932
 823. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 1923
 824. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1919
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1910
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1904
 827. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1902
 828. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 1901
 829. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 1897
 830. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1885
 831. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1876
 832. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1848
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1798
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1797
 835. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1794
 836. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1793
 837. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1781
 838. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1780
 839. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1760
 840. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1730
 841. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1717
 842. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1717
 843. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1717
 844. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1700
 845. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1699
 846. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1686
 847. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1681
 848. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1678
 849. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1669
 850. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1669
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1663
 852. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1660
 853. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1660
 854. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1657
 855. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1649
 856. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1629
 857. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1629
 858. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1622
 859. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1617
 860. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1614
 861. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1601
 862. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1601
 863. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1549
 864. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1544
 865. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1544
 866. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1530
 867. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1529
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1518
 869. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1515
 870. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1515
 871. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1509
 872. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1493
 873. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1488
 874. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1481
 875. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 1477
 876. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1475
 877. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1474
 878. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1471
 879. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1468
 880. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1467
 881. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1466
 882. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1466
 883. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1461
 884. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1454
 885. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1443
 886. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1434
 887. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1428
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1428
 889. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1420
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1419
 891. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1415
 892. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1413
 893. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1413
 894. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1413
 895. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1412
 896. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1408
 897. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1406
 898. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1403
 899. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1398
 900. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1396
 901. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1395
 902. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1385
 903. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1380
 904. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1369
 905. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1366
 906. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1360
 907. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1357
 908. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1346
 909. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 1337
 910. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1337
 911. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1334
 912. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1333
 913. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1330
 914. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1323
 915. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 1309
 916. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 1305
 917. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 1295
 918. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1287
 919. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1285
 920. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1278
 921. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 1274
 922. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 1253
 923. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 1250
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1241
 925. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1237
 926. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1235
 927. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 1232
 928. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1224
 929. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1220
 930. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1217
 931. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 1213
 932. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 1201
 933. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1198
 934. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 1191
 935. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1186
 936. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 1186
 937. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1181
 938. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 1180
 939. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 1179
 940. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 1169
 941. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 1168
 942. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 1137
 943. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1137
 944. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 1130
 945. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1115
 946. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1107
 947. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1101
 948. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 1092
 949. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 1068
 950. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 1057
 951. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 1049
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 1044
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1028
 954. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1027
 955. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 1020
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 1018
 957. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 1018
 958. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1010
 959. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 995
 960. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 962
 961. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 957
 962. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 936
 963. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 915
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 894
 965. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 891
 966. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 890
 967. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 888
 968. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 883
 969. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 878
 970. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 860
 971. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 831
 972. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 820
 973. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 799
 974. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 784
 975. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 784
 976. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 778
 977. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 777
 978. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 776
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 774
 980. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 771
 981. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 769
 982. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 759
 983. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 758
 984. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 756
 985. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 742
 986. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 734
 987. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 720
 988. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 710
 989. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 705
 990. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 698
 991. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 697
 992. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 693
 993. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 693
 994. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 682
 995. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 681
 996. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 651
 997. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 647
 998. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 638
 999. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 634
 1000. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 606
 1001. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 604
 1002. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 600
 1003. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 596
 1004. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 585
 1005. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 582
 1006. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 571
 1007. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 542
 1008. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 534
 1009. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 533
 1010. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 530
 1011. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 528
 1012. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 524
 1013. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 514
 1014. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 511
 1015. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 505
 1016. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 503
 1017. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 503
 1018. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 502
 1019. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 486
 1020. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 477
 1021. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 456
 1022. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 454
 1023. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 445
 1024. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 437
 1025. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 428
 1026. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 414
 1027. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 406
 1028. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 405
 1029. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 399
 1030. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 398
 1031. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 398
 1032. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 398
 1033. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 397
 1034. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 395
 1035. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 394
 1036. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 389
 1037. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 388
 1038. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 382
 1039. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 364
 1040. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 352
 1041. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 350
 1042. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 348
 1043. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 339
 1044. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7
  Wyświetleń: 337
 1045. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8
  Wyświetleń: 322
 1046. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 320
 1047. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 319
 1048. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4
  Wyświetleń: 317
 1049. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 317
 1050. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 313
 1051. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 307
 1052. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 303
 1053. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 296
 1054. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 294
 1055. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 292
 1056. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku - II edycja
  Wyświetleń: 286
 1057. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 285
 1058. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 285
 1059. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 282
 1060. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 271
 1061. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 260
 1062. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
  Wyświetleń: 247
 1063. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Wyświetleń: 246
 1064. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 236
 1065. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 233
 1066. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 229
 1067. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 221
 1068. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Wyświetleń: 216
 1069. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 214
 1070. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 210
 1071. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 209
 1072. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 1073. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 196
 1074. Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 188
 1075. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 186
 1076. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 182
 1077. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 179
 1078. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“
  Wyświetleń: 175
 1079. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.MŁ o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 167
 1080. Konsultacje społeczne - Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 163
 1081. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 154
 1082. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża”
  Wyświetleń: 153
 1083. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 149
 1084. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 144
 1085. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 141
 1086. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 120
 1087. Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus”
  Wyświetleń: 112
 1088. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 111
 1089. Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców
  Wyświetleń: 110
 1090. Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy_“Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 104
 1091. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“
  Wyświetleń: 103
 1092. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 100
 1093. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik znak: OŚ.6220.1.2022.MŁ z dnia 27.09.2022r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 89
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 77
 1095. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 76
 1096. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 75
 1097. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Wyświetleń: 75
 1098. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 69
 1099. Zawiadomienie - obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Kamiennik” o mocy do 7 MW na dz. nr 822, 825 i 826 obręb Szklary gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 65
 1100. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 48
 1101. Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”
  Wyświetleń: 39
 1102. Obwieszczenie -zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o dłuższym terminie załatwienia sprawy “Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik” .
  Wyświetleń: 28
 1103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 22
 1104. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 396
  Wyświetleń: 19
 1105. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/17
  Wyświetleń: 17
 1106. Zarządzenie Wojta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/18
  Wyświetleń: 17
 1107. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
  Wyświetleń: 4